loading...

Snöras eller Farliga istappar?

Anmäl ett farligt tak eller en risk direkt.


  • Ta en bild med telefonen och ladda upp
    (max 50 MB)

Våra samarbetspartners

Vill ni ansluta ert företag? Läs mer om hur ni gör det på sidan Våra partners | islarm (istappstelefonen.com)

loading...

Vi tillsammans med er kan rädda ett liv. Hjälp oss att hjälpa innan olyckan är framme.

Ansvaret

Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Vintertid händer det tyvärr ibland att istappar faller ner från hustak och skadar fotgängare.

Ofta blir det väldigt mycket att göra när vintern på allvar gör sitt intåg i Sverige. Då behöver alla ha tag i snöskottare. Sitter någon då och väntar på att just du ska ringa dem eller är de upptagna med att skotta och istappsröja andras tak?

Är ni en BRF eller fastighetsskötare?
Anslut er till www.islarm.se  så får ni förtur med ert tak!

Tryggheten

Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning och istappsröjning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

Istappar eller snöras

Detta är en exempeltext för att visa hur det kan se ut. Du kan själv ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Senaste anmälda riskernaDatum: 27/11
Adress:
Risk: Istappar som hänger från taket.Datum: 27/11
Adress:
Risk:Datum: 27/11
Adress:
Risk:
Datum: 27/11
Adress:
Risk: Snöras. Snöskottning
ÅTGÄRDAD 30/11

Våra samarbetspartners

Vill ni ansluta ert företag? Läs mer om hur ni gör det på sidan www.islarm.se/partner

WM Tak & Fasad
www.wmtak.se

Roseb Entreprenad
www.roseb.se

Takjour Entreprenad
www.takjour.se

WM Tak & Fasad
www.wmtak.se