Vi tillsammans med allmänheten hjälps åt att förhindra olyckor

Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning och istappsröjning innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Vintertid händer det tyvärr ibland att istappar faller ner från hustak och skadar fotgängare.

Ofta blir det kaos när vintern på allvar gör sitt intåg i Stockholm. Då behöver “alla” ha tag i snöskottare. Sitter någon då och väntar på att just du ska ringa dem eller är de upptagna med att skotta och istappsröja andras tak?

Hur det går till
1. Ni ser en risk på ett tak eller utanför en fasad
2. Ni gör en rapport direkt på hemsidan via formuläret
3. Vi kontaktar då fastighetsskötaren eller BRF så att de åtgärdar risken så fort som möjligt
4. Vi har då tillsammans åtgärdat problemet

Vi har hjälpt över 5000 kunder med sin taksäkerhet sedan 2005.

Anmäl ett farligt tak eller en risk direkt till oss.


  • Ta en bild med telefonen och ladda upp
    (max 50 MB)